Sjekk ut "Hund helt på grensen" sin podcast
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
er fra 2020 registrert under næringskode 85.599,
annen undervisning mellom grunnskole og høyere utdanning.

Alle som ønsker det kan søke om å være med her så lenge de er myndige, send en mail til oss.

Utdannelseskriterier med mer hos Hund helt på grensen AS fra 01.01.2021

Valpetester:
Være utdannet testleder på voksene hunder.
Hjelper på minimum 15 kull, 5 ulike rasetyper eller mer.
Testleder UO (under opplæring) på minimum 15 kull, 5 ulike rasetyper eller mer.
De siste 5 kull skal være innenfor det utdannet dommer har dømt.
Må vise den naturlige trygghet som kreves både mot hunder og oppdretter og vise at man bedømmer korrekt.
Ved store kull (over 5 valper kan det telles som to kull)
Teorikurs med bestått teoriprøve.
«Etterutdanning»
Som godkjent valpetester vil det også være krav til etterutdanning for å sikre kvalitet.
For godkjente valpetestere stilles det krav til å teste minimum 4 valpekull pr kalender år.
Det er kandidaten sitt ansvar å ha kontroll på at etterutdanningen til enhver tid er oppdatert og kan kontrolleres.

GV, TT & MT.
Figurant:
Gått som observatør gjennom 10 tester eller fått godkjent uformell test.
Kunne utføre alle plikter.
Godkjent i samtlige aktive elementer i de ulike baner 3 ganger.
Dispensasjon på elementer kan gis på individuelt grunnlag hvis det er særlige grunner som taler for dette,
og kandidaten viser den forståelse som kreves. Disse unntakene behandles pr sak og er ikke en generell regel. Det skal her legges frem godt grunnlag på unntaket.
I aktive elementer 3 godkjente med hunder fra 3 ulike rasegrupper/typer.
Teorikurs med bestått teoriprøve.
Teorikurset er pålagt gjennomført før man figurere i elementer der man kan få direkte kontakt med hundene.
«Etterutdanning»
 Godkjente figuranter må være aktiv figurant innenfor GV, TT og MT min 2 ganger pr kalender år.
Det er kandidaten sitt ansvar å ha kontroll på at etterutdanningen til enhver tid er oppdatert og kan kontrolleres.

Testleder:
Minimum 30 ganger UO, 5 ulike rasetyper eller mer. 5 siste skal være godkjente.
Må ha godkjent i både GV, TT og MT.
Kandidaten må vise en naturlige trygghet som kreves både mot hund og hundefører.
Vise evnen til å lese hundens kroppsspråk og lese samspill mellom hund og hundefører.
Teorikurs med bestått teoriprøve.
Utdannet testleder må også kunne vise til godkjent Lydighetsprøve, min bronsjemerket, samt en form for nesearbeid med egen hund.
Ref punkt kompetanse krav .
Annen relevant utdannelse og kursing kan også her bli tatt i betraktning. En samlet vurdering av innlevert kurs dokumentasjon blir vurdert individuelt. Kandidater som har godkjenning som testleder før disse kriteriene ble satt må dokumentere dette i ihht etterutdanning. Hvis ikke kravene blir fulgt opp, går kandidaten tilbake til å være figurant. Og utdanningen må startes på nytt.
«Etterutdanning»
Som godkjent testleder må man være testleder på min 6 tester pr kalenderår etter godkjenning. Kandidaten skal da være testleder i både GV, TT og MT.
Det er kandidaten sitt ansvar å ha kontroll på at etterutdanningen til enhver tid er oppdatert og kan kontrolleres.

Dommer:
Minimum 50 hunder UO, 5 ulike rasetyper eller mer. Siste 15 skal være innenfor det den utdannete dommeren dømmer.
Teorikurs med bestått teoriprøve.
Kandidaten må vise en naturlige trygghet og kunnskap som kreves i samtale med hundefører.
Vise kunnskap og å lese hundens kroppsspråk og lese samspill mellom hund og hundefører.
Utdannet dommer må også kunne vise til godkjent Lydighetsprøve, min bronsjemerket samt en form for nesearbeid med egen hund.
Ref punkt kompetanse krav.
Annen relevant utdannelse og kursing kan også her bli tatt i betraktning. En samlet vurdering av innlevert kurs dokumentasjon blir vurdert individuelt. Kandidater som har godkjenning som dommer før disse kriteriene ble satt må dokumentere dette i ihht etterutdanning. Hvis ikke kravene blir fulgt opp, går kandidaten tilbake til å være figurant. Og utdanningen på startes på nytt.
«Etterutdanning»
Som godkjent dommer må man dømme på min 8 tester pr kalenderår etter godkjenning. Kandidaten skal da dømme innenfor både GV, TT og MT.
Det er kandidaten sitt ansvar å ha kontroll på at etterutdanningen til enhver tid er oppdatert og kan kontrolleres

Kompetansekrav testleder, dommer og valpetester .
- Bestått Bronsjemerket med hund man eier pr dags dato eller «lydighets test« I regi av HHGP.
Og en form for nesearbeid, det være seg:
- Krav hvis spor: Gå spor 500 meter, 3 vinkler,30 min liggetid, 6 pinner apportere/markere minimum 3, 25 min søkstid.
Sporet legges opp av annen person enn hundefører.
- Krav hvis Smeller/nosework: «blindtest» med bane, romsøk og søk på kjøretøy. Valgfri lukt.
- Krav hvis Feltsøk : Område på ca. 20 x 50 meter, lagt ut 4 gjenstander, hvorav 2 skal finnes og apporteres. Hund skal på førers dirigering gjennomsøke området og finne og apportere gjenstandene.
Felles krav: Kunne forklare hovedprinsippene i innlæring brukt på hunden.
Det vil bli utarbeidet egne dokumenter med spesifisering av disse punktene.
Generelt.
Det vil på tvers av hvor man er i utdanningen være viktig å holde seg oppdatert på kursing både eksternt og internt. Dokumentasjon på div kurs leveres inn så dette blir en del av helhets bedømming av kandidater og for å få en god oversikt over helhetskompetansen til sammensatte team pr test.
HHPG vil også legge vekt på kandidaters «naturlige» styrker og oppmuntre videreutvikling av disse.

Som man skjønner tar utdannelsen tid og blir litt lagt opp til når den enkelte kan, men man må som et minimum i sesongen være med på to relevante tester pr måned (mars til og med oktober) om man ikke kan dette så er man pliktig å underrette HHPG AS umiddelbart. Skjer dette flere ganger vil man miste sin plass, og uten underrettelse kan man miste den uansett.  
Slik opptar man ikke plassen til andre som ønsker være aktive.

Vaksine: Påkrevd: Til enhver tid oppdatert stivkrampevaksine.
 Forsikring: Om man ønsker det så anbefales det å ha forsikring som dekker eventuelle skader som kan oppstå. Personforsikring etc.

Disse reglene kan bli forandret av ulike grunner og det er opp til hver enkelt å få sine oppgaver godkjent.
Det vil si at du ikke kan komme i ettertid å få noe godkjent.

HHPG 2021
6 revisjon.