Sjekk ut "Hund helt på grensen" sin podcast
Alle hunder bør testes mentalt, rett og slett for å finne deres styrker og svakheter og kunne bygge videre på dem. Det være seg i avl og oppdrett, for å finne bruksegenskaper eller rett og slett for å vite hva du har i andre enden av båndet.
Testene PAT, UHA og GV tar vi hele året.
TT og MT bane er normalt sett oppe fra og med slutten av april til og med oktober, avhengig av is og snø.
Vi tester hunder i alle aldere og la oss begynne med de yngste.
Som seriøs oppdretter så ønsker man hele tiden å levere best mulig resultat hva avl angår. Flere og flere oppdrettere har blitt flinke til å sjekke avlsdyr for arvelige sykdommer som HD og AD.
Når det gjelder valper så er en god oppdretter alltid opptatt av at rett valp kommer i rett hjem, dette er ikke alltid like lett.  
Man kan teste egne valpekull, men kan lett bli blindet da man har gått oppi dem over en lengre periode.
Valpetest type PAT -Puppy Aptitude Test-.
Valpetest/personlighetstest, kort forklart:
Fremmed område.
En og en valp.
Taes ved nøyaktig 7 ukers alder +/- 2 dager.
9 ulike elementer som viser valpens ulike egenskaper. Elementene er:
1. Sosial tiltrekning
2. Følging
3. Tvang
4. Sosialdominans
5. Høydedominans
6. Apportering
7. Følsomhet for berøring
8. Følsomhet for lyd
9. Synsfølsomhet
Utfra "svarene" valpene gir i de ulike elementene kan man danne seg et bilde av hvordan valpen vil utvikle seg sett fra hvilke egenskaper den har. Det er da også mye lettere for oppdretter å få rett valp i rett hjem.
Litt tryggere enn å selge en valp utfra farge og utseende når den er 3-4-5 uker gammel.
Trygghet for oppdretter og trygghet for kjøper.
300 NOK per valp.
UngHund Analyse (UHA).
For unge valper fram til ca 7 mnd.
Har du en valp eller unghund som du sliter med å forstå da er dette en analyse vi nå kan tilby.
Den er utviklet etter å ha møtt tusenvis av hunder og valper i tester og analyser.
Vi ser på valpens stress er det positivt eller negativt og hvordan den takler dette, både alene og sammen med fører/familie. Hvordan ligger den an i utviklingen og hvordan er relasjonen til resten av familien?
Pris 2500 NOK
Grunnvurdering av hund (GV).
Dette er testen du skal velge om du har ulike ting du ønsker hjelp til med din hund.
Kan taes på hunder i alle aldre, men vi anbefaler fra rundt 7 mnd.
Hunden går igjennom ulike elementer i en unik løype vi har lagt opp.
Disse elementene er blant annet samarbeid, håndtering og lek med fremmed person, jakt i naturlige omgivelser, overraskelse, høye lyder, skudd og møte med fremmede hunder. Noen ganger trekker vi fra elementer og noen ganger tilpasser vi de, basert på alder, reaksjoner og rase.
Ut fra hundens reaksjonsmønster kan vi gi deg en god oversikt over dens egenskaper, og hva som er medfødt og hva som er innlært og hva som er tillært.
I snitt går det 3 timer på hele seansen, noen ganger mer.
Pris 3000 NOK
Temperament test (TT).
Banen og test bygger hovedsakelig på MH.
Dette er en test med 10 ulike elementer, hunden er over fylte 12 mnd. Selv liker vi gjerne noe eldre hunder i banen.
TT beskriver hundens reaksjoner i ulike situasjoner. Reaksjonene beskrives i en intensitetsskala.
"Paper in hand" test.
Testen for deg som skjønner TT-skjemaet og bruker det aktivt, f.eks oppdrettere med hele kull.
NB! TT er bare en reaksjonsbeskrivelse og vi går ikke i dybden med kunden etter test, altså har du problemer velger du ikke denne testen.
 Pris 1500 NOK pr ekvipasje.
Mentaltest (MT).
Typisk valg for avlshunder, ikke problemer.
Etter mange år med testing ble Snorre Skistad høsten 2019 godkjent testdommer av hund etter Østlie og Börjesson's modell og vi kan med stolthet tilby denne testen.
Dette er en test uten poeng eller siffer. Testen er en ren egenskapsbedømmelse hvor man vurderer alle elementene sammen og gir en total vurdering.
Her spiller alt inn, og testen passer alle voksne hunder.
Her er det ingen hund som stryker, her er målet å faktisk få se hvilken/hva slags hund man har, og dens egenskaper. Dette igjen vil lette oppdretters avlsarbeid.
Her vil hunden utsettes for press i forhold til hva den tåler og det er ønskelig med modne hunder.
Pris 2200 per ekvipasje.