Sjekk ut "Hund helt på grensen" sin podcast

Innledende om virksomheten.

Virksomheten "Hund helt på Grensen AS" har lang erfaring vedrørende mentaltesting av hund og virksomheten har blitt benyttet i en rekke saker, for å vurdere hunders mentalitet.
"Hund helt på Grensen AS" har blant annet vært sakkyndig i den såkalte Fidosaken (2014), og sakkyndig vitne i den store Bulldogsaken (2018), både i tingretten og i lagmannsretten for å nevne noe større.
Norges første besøkshund i fengsel ble godkjent via mentaltesting hos oss i "Hund helt på Grensen AS."
Flere veterinærer bruker våre tjenester for å avdekke mentale brister hos sine kunder (hunder) før de går videre i sine undersøkelser, og/eller velger metode for å gå videre med det veterinærfaglige aspektet knyttet til en hund.
 Eiere kommer ofte til veterinærer med sammensatte problemer hos sin hund, noe som gjør det relevant for en veterinær å undersøke hundens mentalitet, før man går videre å undersøker hundens fysiske helse.
Vi mentaltestet i 2022 rundt 400 voksne hunder og 30 valpekull. Vi er med dette en av de stedene i Norge som mentaltester flest hunder i året.
Vi tester aller raser og blandinger, og har både brukshunder og urhunder i vår database og vi har med dette en bredspektret kompetanse hva mentaltesting angår.
De metodene vi bruker i vår virksomhet er solid utprøvd gjennom flere tiår og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Dette er testmetoder som Politiet i Norge og andre land bruker.

Kort presentasjon av innehaver.

Snorre Skistad.
Oppdrett av ulike raser gjennom hele 90-tallet fram til ca 2014, hadde da større flokker med hunder blant annet pitbull, amstaff og amerikansk bulldog.
Basert på dette skrev jeg kompendiet "Naturlig samspill med hunden" som fortsatt brukes av andre bedrifter som jobber med hund.
Har også skrevet kurset/kompendiet "Oppdrett - Noe for deg" som er gjennomgått av veterinær.
Alltid vært interessert i mentaltesting av hund, men hatt mye raser som ikke faller under FCI og slet da med å komme med på tester via NKK.
Begynte sysle med valpetesting type PAT rundt 2005/06, har siden hatt kontakt med Wendy Volhard vedrørende riktig utførelse av disse testene.
I 2008 var jeg i Danmark og lærte om Temperament Test på amerikanske bulldog, det er en MH, men med er raseprofil for denne rasen.
Fra 08/09 var jeg på Østlie Hundesenter og testet hunder, i fra denne tiden tok jeg ulike kurs og utdanning på Østlie innen mentaltesting under Inger og Terje Østlie samt Barbro Börjesson som jeg anser som mine viktigste mentorer innen dette.
I 2010 var jeg med å starte Norwegian Weight Pull Club og satt som leder der i 3 år.  Vi hadde syslet litt smått med mentaltesting noen år da og i 2010 satte vi opp en bane på Sundet Gård i Vestfossen hvor vi hadde WP-bane.
Det ble mer og mer mentaltesting og i 2014 flyttet vi til Finnskogen for å utvide. Det eksploderte ganske raskt med kunder fra inn- og utland, jeg fikk da satt opp et utdanningstilbud som hele tiden er under utvikling.
Hele veien var det kontakt med Østlie hundesenter og i 2019 etter mange år på egne ben i bransjen fikk vi vår godkjenning å bruke Østile/Börjesson modellen i vår virksomhet og i 2020 gikk vi over til å bli AS.

OPPLÆRINGSTILBUD I VIRKSOMHETEN

Virksomheten ønsker å dele sin kunnskap og tilbyr derfor opplæring innen mentaltesting av hund til de som ønsker slik kompetanse.
"Hund helt på grensen AS" har til enhver tid rundt 25 personer i opplæring fra ulike hundemiljøer i Norge. Alt fra norgesmestere og europamestere i sine respektive hundesporter, til folk med redningshunder, jegere, samt spesialinstruktører innen ulike hundefaglige felt og folk med NKK bakgrunn.
Disse deler igjen av sin kunnskap, slik er vår kunnskapsbase bred og godt forankret til en hver tid.
Vår utdanning er både teoretisk og praktisk, og vi har eksamener med bestått/ikke bestått i alle ledd.

Bedømming av din hund

Hos oss er det ikke slik at en elle to personer bedømmer din hund etter den har gått i løypa (bort sett fra TT), men alle som er med å utfører testen. Dette fordi noen utfører et element, en er testleder og vi står på ulike plasser og vil med dette få med oss litt ulike ting. Som beskrevet tidligere har vi med oss mennesker med høy kompetanse fra ulike felt med hund dette gjør at vi kan komme med mange råd for at du skal lykkes med din hund.
Det som også er viktig å forstå her er at vi er et testsenter av hund og ikke en hundeskole.
Når det er sagt, noen ganger kan vi komme med anbefaling om avliving, da er det tre faktorer som slår inn, om en hund er til fare for seg selv eller andre og om den ikke har det godt med seg selv. Husk at dette er en anbefaling og ønsker du uttalelse fra andre så står du fritt til dette.

VIRKSOMHETENS FAGLIGE FUNDAMENT

"Hund helt på Grensen AS" baserer som tidligere nevnt, i stor grad sin virksomhet på Terje Østlie og Barbro Börjessons modeller og teoretiske fundament. Derfor er det på sin plass med noen setninger om deres virke og bakgrunn:
Terje Østlie har vært instruktør i Forsvarets hundetjeneste fra 1973 til 1999, og har ledet hundetjenesten i NATO’s Nordkommando i 19 år. Han har vært testleder ved Forsvarets hundeskole og hatt ansvaret for utvelgelse av tjenestehunder. Østlie har utarbeidet flere leksjonsopplegg for utdanning av instruktører i Forsvaret.
Forruten ovenfornevnte er Østlie også brukshundsdommer og funksjonsanalysedommer. Han er i tillegg utdannet instruktør og dommer innenfor systemet til Norske Redningshunder (NRH).
Sammen med sin kone Inger har Terje Østlie også holdt en rekke ulike kurs for å tilføre kompetanseheving, blant annet innad i NKK (Norsk Kennel Klubb). De har også holdt på med oppdrett av schæferhund.
Barbro Börjesson var instruktør for svensk brukshundklubb på 1960-tallet og lærer ved hundeskolen i Sollefteå (Arméns hundskola/Försvarets hundskola). Hun har vært mentaltestdommer siden 1979.
Det er Börjesson som har utviklet utformingen av den mentaltesten som kalles MT. Hun har forfattet en rekke fagbøker innen tema hund og fikk Svenska Djurskyddsförenigens litteraturpris i 2006.
Börjesson er i tillegg mangeåring oppdretter av schæferhund og har vært med på ulike Tv- serier om hund og adferd.
Godkjenning og Barbro, Terje og Inger. Fotograf Snorre Skistad 2019